Månadsutvärdering - Mars
 
Böcker som lästes i mars:
Elsa Beskow - Blomsterfesten i täppan
Lotta Olsson - När vi blundar
Sara Ask - Första hjälpen vid matbordet - om barns matkrångel, näringsbehov och smakfavoriter
Marie Björk - Vi ska ha barn: Handbok i jämställt föräldraskap
Emma Knyckare - Hit med flaskan! Handbok för panikslagna mammor
Lisen Adbåge - Dom som bestämmer
Ulf Stark - Elmer djurdoktor
Stephen King - Carrie
Duncan Beedie - Skogshuggarens skägg
Sara Ohlsson - Frallan är bäst!
Karin Slaughter - De vackraste

Varav egna: 8
Varav lånade: 3

Bästa boken: När vi blundar
Sämsta boken: Vi ska ha barn - Handbok i jämställt föräldraskap

Antal köpta: 0

Kommentar: Det ser ju ut som att jag läser så himla mycket när jag även tar med bilderböckerna i statistiken. Men jag tycker att det kan få vara så faktiskt. Jag läser ju dem några gånger och recenserar dem som vilken bok som helst så de tar ju ändå lite tid i anspråk vilket man kanske inte kan tro. Den här månaden kändes annars både kort och lång, kort i den bemärkelsen att det kändes som att det var februari nyss men lång i den bemärkelsen att det känns som om jag läste De vackraste för ett halvt liv sedan trots att det bara var en månad sen. Annars är jag nöjd även med den här månaden, ingen bok som var direkt dålig vilket alltid är kul. Jag kanske har insett det här med fördelarna att bara välja böcker som man faktiskt tror kommer att vara bra. 

Filmer som recenserades i mars:
Logan - The Wolverine

Böcker som ej recenserades på bloggen:
Lovisa De Geer - Sofi och Jakob reser till London